Day

May 3, 2011

Demografske promene u svetlu budućeg razvoja Srbije

Demografske promene nastale u Srbiji tokom poslednjih decenija,kao i posledice koje proizilaze iz nove realnosti zahtevaju ozbiljan društveno-politički angažman. Ako politička elita misli na budućnost, morala bi što pre krenuti ka preduzimanju konkretnih mera.
Show Buttons
Hide Buttons