Day

December 12, 2010

Kosovo – alternativna rešenja za sever

Iako je na severu Kosova u poslednje vreme bilo relativno mirno, sa iznimkom nekoliko manjih incidenata, prisutna je sumnja da se ova situacija može održati bez daljiih sputavanja i mogućeg političkog rešenja zasnovanog na jednom od dve alternative - specijalnoj autonomiji za sever ili podeli.
Show Buttons
Hide Buttons