Day

May 25, 2011

Kosovo – Pristina's police ploy

Pristina's attempts to inject its police into the north threaten to upset the status quo and provoke a response that may not only lead to the full partition of the Kosovo Police Service, but which could also derail talks between Serbia and Kosovo.

Kosovo – smicalica Prištine s policijom

Pokušaji Prištine da nametnu svoje policijske snage na Kosovu pretnja su trenutnom statusu quo i izazivaju odgovor koji ne samo da bi mogao dovesti do potpune podele kosovske policije (KPS), već bi mogao izbaciti iz koloseka i razgovore između Srbije i Kosova.
Show Buttons
Hide Buttons