Tag

Srpska

The dance of intimate enemies

Settlements in Bosnia and Kosovo (the former is no more “settled” than the latter) are possible only if local contestants — who know each other so well — expel international mavens from their discussions and take each other on directly.

Ples intimnih neprijatelja

Rešenja u Bosni i na Kosovu (prvi slučaj nije ništa više "rešen" u odnosu na potonji) su moguća samo ukoliko lokalni suprostavljeni akteri - koji se uzajamno jako dobro poznaju - iz svojih diskusija izbace međunarodne stručnjake i direktno se upuste u diskusiju jedni sa drugima.

In defense of Richard Holbrooke

Critics of Richard Holbrooke and the Dayton Peace Agreement are completely wrong - it was not Dayton that ethnically divided Bosnian politics and society, but rather that Bosnia's divided society and politics resulted in Dayton.

U odbranu Ričarda Holbruka

Kritičari Ričarda Holbruka i Dejtonskog mirovnog sporazuma u potpunosti greše – nije Dejton ono što je etnički podelilo bosansku politiku i društvo, već su bosansko podeljeno društvo i suprostavljena politika doveli do Dejtona.
Show Buttons
Hide Buttons