Bosniak National Minority Council

As part of our project, ‘Promoting and strengthening the role of the Albanian and Bosniak National Minority Councils (NMCs)’, TransConflict will work with the Bosniak National Minority Council.

Links:

Osnovne informacije

Iako manjinske zajednice u Srbiji čine oko 800.000 od njenih 7.5 miliona građana, najveće etničke manjine ne učestvuju u potpunosti u političkim procesima. Ovo se, jednim delom, može pripisati nedostatku svesti i znanja o nameni i funkciji Nacionalnih saveta nacionalnih manjina među manjinskim grupama, posebno u vezi sa realnim problemima kao što su obrazovanje, kultura i upotreba jezika i pisma. Kako bismo utvrdili nivo razumevanja o manjinskim pravima i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u okviru projekta će biti sprovedena anketa čiji će rezultati biti distribuirani putem lokalnih medija. Javne rasprave i informativne kampanje, koje će biti organizovane tokom same distribucije i promovisanja rezultata ankete, osmišljene se tako da omoguće unapređenje znanja i razumevanja same svrhe postojanja Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, naročito u pogledu kulture, obrazovanja i upotrebe jezika. Kako bi se ukazalo na stvarne prednosti Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nastavnici i roditelji će biti jedna od ciljnih grupa obuhvaćenih ovim projektom s ciljem isticanja na koje načine Nacionalni saveti nacionalnih manjina mogu svojim članovima obezbediti širi izbor u pogledu obrazovanja i kulture. Novi Zakon o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i izbori koji su uspešno organizovani u junu 2010. godine su stvorili osnovu da Nacionalni saveti nacionalnih manjina zaista počnu da služe kao glavni predstavnici manjinskih zajednica širom Srbije.

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje svesti i razumevanja o svrsi i strukturi Nacionalnih saveta nacionalnih manjina među predstavnicima albanske i bošnjačke zajednice u Srbiji.

Ostali strateški ciljevi su:

  • angažovanje lokalnih zvaničnika i interesnih grupa iz lokanih zajednica u raspravu o pravima manjina i ulozi Nacionalnih saveta nacionalnih manjina;
  • podizanje svesti među zvaničnicima (izabranima, kao i onima koji nisu izabrani) i građanima o važnosti institucionalnih oblika zaštite manjinskih prava, posebno putem Nacionalnih saveta nacionalnih manjina;
  • podsticanje građana, predstavnika organizacija civilnog društva, medija, javnih institucija i poslovne zajednice da koriste mehanizme Nacionalnih saveta nacionalnih manjina demonstiranjem njihovih beneficija;
  • omogućavanje otvorene diskusije i razmene informacija o manjinskim pravima i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina među bošnjačkom i albanskom zajednicom.

Projektne aktivnosti

Projekat fonda TransConflict ‘Promovisanje i jačanje uloge Nacionalnih saveta albanske i bošnjačke nacionalne manjine’, će se sastojati od sledećih aktivnosti:

  • Ispitivanje javnog mnjenja o manjinskim pravima i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina – ispitivanje javnog mnjenja će se sprovoditi u opštinama u Sandžaku i južnoj Srbiji (Bujanovac, Preševo i Medveđa). Analiza i rezultati ankete će biti distribuirani putem lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija. Druga anketa će biti sprovedena na samom kraju projekta u cilju procene uspeha u smislu podizanja svesti i opšteg razumevanja manjinskih pitanja.
  • Javne rasprave o pravima manjina i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina – javne rasprave, u kojima će učestvovati stručnjaci iz akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih organizacija, su osmišljene sa ciljem jačanja i unapređenja znanja o nameni i funkciji Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posebno po pitanju kulture, obrazovanja i upotrebe jezika.
  • Fokus na pitanja obrazovanja i kulture sa roditeljima i nastavnicima kao ciljnom grupom – kako bi se ukazalo na stvarne prednosti Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, određene aktivnosti u sastavu projekta će biti posebno usmerene na nastavnike, roditelje i učenike kako bi se što bolje objasnilo da uspostavljanje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina omogućava i širi obrazovni i kulturni izbor. Informatori u kojima se detaljno navode pozitivne implikacije koje Nacionalni saveti nacionalnih manjina mogu imati po obrazovanje, kulturu i upotrebu jezika, će biti podeljeni u lokalnim školama, dok će biti organizovan i niz razgovora u okviru škola i lokalnih kulturnih centara.
  • Izgradnja kapaciteta putem razmene primera najbolje prakse sa drugim Nacionalnim savetima nacionalnih manjina – za dalje jačanje kapaciteta albanskog i bošnjačkog Nacionalnog saveta, predstavnici drugih Nacionalnih saveta iz Srbije – posebno Nacionalnih saveta hrvatske i mađarske manjine – će biti pozvani da podele svoja viđenja i praktična iskustva o strukturi i funkcionisanju Nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa predstavnicima opština i organizacija civilnog društva iz Sandžaka i sa juga Srbije.
  • Kampanja javnog informisanja o ulozi Nacionalnih saveta nacionalnih manjina – svaka faza projekta će biti propraćena kampanjom javnog informisanja (informatori, plakati, kao i radijski i novinski intervjui sa istaknutim političarima i aktivistima civilnog društva) putem koje će se promovisati manjinska prava i institucionalizovani oblici zaštite, a posebno uloga Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. TransConflict će takođe pokrenuti on-line kampanju na albanskom i srpskom jeziku, korišćenjem raznih društvenih mreža, što će olakšati diskusiju i širenje informacija o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Biće organizovane i fokus grupe s ciljem kvalitativnog utvrđivanja stavova i viđenja pripadnika dotičnih zajednice o manjinskim pravima i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovaj projekat je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Show Buttons
Hide Buttons